ligger sida vid sida. Denna säljer elektroniska apparater.